Orientační měřidlo základních tepelných vlastností materiáů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná práce se zabývá měřením tepelných vlastností různých typů pevných látek za pomoci termodynamického senzoru. Je zde především zkoumáno, zda je možné pomocí termodynamického senzoru měřit tepelnou vodivost a tepelný odpor daných látek a následně podle toho dokázat částečně určit z naměřených výsledků o jaký typ materiálu jde.
This work deals with metering heat feature of different types unyielding materials with the help of thermodynamic sensor. Here is above all surveyed, whether it is possible by the help of thermodynamic sensor mete heat conductivity and thermal resistance given to materials and subsequently accordingly to this to prove in part determine from measured results about what type of material walks.
Description
Citation
JANEČKA, M. Orientační měřidlo základních tepelných vlastností materiáů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Student seznámil komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky: Vysvětlete důvod využití dvou různých hodnot odporů platinových snímačů teploty viz. Obr 4. Bilanční zapojení s teplotními čidly. Popište metodiku měření, jehož závislost uvádí obrázek 10 Graf průběhu výstupního napětí vlivem změny teploty okolí o 45°C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO