Návrh stavu pro dlouhodobé testování pryžových segmentů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem diplomové práce je konstrukční návrh zkušebního stavu pro testování životnosti pry-žových segmentů. Práce obsahuje stručný popis testované součásti, zkušebních strojů a jed-notlivých částí zkušebních zařízení. Následuje koncepční a konstrukční návrh se zdůvodně-ním volby konkrétních součástí, případně podpořené analýzami u kritických členů. Závěrem je zhodnocen celkový konstrukční návrh, jehož kompletní výkresová dokumentace je přiložena k práci.
The aim of diploma thesis is construction design of test rig for durability testing of the rubber segments. The work contains a brief description of tested component, test rigs and individual parts of the testing system. Next chapter describes conception and construction solutions with justification of choice specific parts, supported by analysis of critical parts. Finally the overall construction design is evaluated and accompanied with a documentation of drawings, which is attached to the thesis.
Description
Citation
BOREK, V. Návrh stavu pro dlouhodobé testování pryžových segmentů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Novosad (člen) Ing. Marek Bačovský (člen) Ing. Marek Slovák (člen) Ing. Jiří Kubíček (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Student seznámil zkušební komisi s náplní a výsledky své závěrečné práce. V návaznosti na to zodpověděl otázky oponenta. Dále odpovídal na následující otázky členů komise: Jaký modul v softwaru ANSYS by jste použil pro zjištění vlastních frekvencí buzených harmonickou silou? Kolik stojí Vámi navrhované zařízení ve srovnání se zařízeními běžně dostupnými na trhu? Jaký snímač byste musel doplnit pro měření tuhosti zkoušených elemenů? Co všechno umožňuje ta pryžová spojka?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO