Implementace systému pro analýzu a optimalizaci obchodních systémů s využitím umělé inteligence

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá realizací obchodní zakázky spočívající ve vytvoření systému rychlé analýzy a optimalizace vycházející z reálných obchodních dat měnových párů v programu MATLAB. V rámci zpracovávaného tématu je implementován zákaznický automatický obchodní systém včetně analýzy a optimalizace parametrů systému. Byl taktéž využit prediktivní systém vývoje cen s použitím metod umělé inteligence na základě historických dat. Získaná data z optimalizací a simulací automatických obchodních systémů jsou přehledně shrnuty do grafických výstupů.
This diploma thesis deals with the realization of a business order, consisting in creating a system of rapid analysis and optimization based on real business data of currency pairs using the MATLAB software. Within this developed topic a customer automated trading system is implemented, including the analysis and the optimization of the system parameters. There was also used a predictive system of the development of the prices, using artificial intelligence methods, based on historical data. The obtained data from the optimization and the simulations of the automated trading system are clearly summarized in graphic outputs.
Description
Citation
STANĚK, K. Implementace systému pro analýzu a optimalizaci obchodních systémů s využitím umělé inteligence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Chyský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-06-19
Defence
Student odprezentoval svou práci. Student odpověděl na otázky oponenta a dodatečné otázky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO