Příprava vzorků pro tahovou zkoušku z tvarově složitého dílu s využitím technologií Reverse Engeneering a CAD/CAM systémů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou navržení vhodné metodiky pro výrobu zkušebních těles, určených k tahové zkoušce. Z důvodu nepravidelných geometrií dílů, způsobených deformacemi při předchozích testech, bylo využito reverzního inženýrství k získání CAD modelů, jenž byly využity ke kontrole rozměrů a vytvoření obráběcí strategie. Práce rovněž obsahuje rozbor současných technologií v oblasti reverzního inženýrství.
The Master's thesis deals with the proposition of a suitable methodology to produce test specimens intended for tensile testing. Considering the irregular geometries of the parts and deformations in previous tests, reverse engineering was used to obtain a CAD model that was used to control dimensions and create a machining strategy. This thesis also includes an analysis of current technologies in the field of reverse engineering.
Description
Citation
OKŘINA, L. Příprava vzorků pro tahovou zkoušku z tvarově složitého dílu s využitím technologií Reverse Engeneering a CAD/CAM systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Igor Barényi, Ph.D. (člen) Ing. Petr Valášek (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen)
Date of acceptance
2019-06-14
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Lze tvrdit na základě hodnoty meze pevnosti zda se jedná o daný materiál? 2. Jaká byla přesnost 3D skenování? 3. Můžete popsat destruktivní skenování? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO