Opomíjená důležitost hydroizolace v oceňovací vyhlášce

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-05
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
Článek si klade za cíl upozornit na všeobecně podceňovanou důležitost hydroizolací a to nejen ve vyhlášce č. 441/2013Sb. k provedení zákona o oceňování majetku, dále jen oceňovací vyhláška. V úvodu jsou popsány nejběžněji používané hydroizolační materiály a jsou uvedeny jejich výhody a nevýhody. Dále je uvedena předpokládaná životnost jednotlivých hydroizolačních systémů. V závěru se článek zamýšlí nad tím, kde by mohla platit předpokládaná životnost, která je uvedena v oceňovací vyhlášce.
The aim of the article is to point at generally underestimate the importance of waterproofing, not only according to evaluating law no.441/2013. In the introduction, there are described the most used waterproofing materials and there are shown theirs advantages and disadvantages. As next there is given presumed service life of particular waterproofing systems. In the end, the article deals with the struggle of presumed service life which is specified in the evaluation decree.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2016. vol. 27, č. 1, s. 10-14. ISSN 1211-443X
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO