2016/3

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Stanovení hodnoty pozemku, zatíženého právem stavby – II
  (Akademické nakladatelství CERM, 2017-01) Bradáč, Albert
  Autor zveřejnil v předchozím čísle článek, podrobně pojednávající o metodice ocenění pozemku zatíženého právem stavby. V tomto čísle je současně publikováno pojednání o míře kapitalizace při výnosovém oceňování. Na základě těchto předchozích teoretických úvah snaží se nyní autor shrnout a zjednodušit problematiku pro možné praktické využití.
 • Item
  K použité míře kapitalizace při výnosovém oceňování nemovitých věcí
  (Akademické nakladatelství CERM, 2017-01) Bradáč, Albert
  Příspěvek navazuje na předchozí příspěvek autora, zabývající se stanovením hodnoty pozemku, zatíženého právem stavby, vysvětlením vstupních veličin a metod ocenění, včetně obecného postupu při ocenění výnosovém. V nyní předkládaném příspěvku je podrobněji pojednáno o míře kapitalizace jako zásadní veličině výnosového způsobu ocenění.
 • Item
  Informace pro praxi
  (Akademické nakladatelství CERM, 2017-01) Bradáč, Albert
 • Item
  Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) k 30. 9. 2016
  (Akademické nakladatelství CERM, 2017-01) Bradáč, Albert
  Cenové mapy stavebních pozemků obcí (CMS P), které jsou v přehledu uvedeny tučným písmem, jsou k 30. 9. 2016 platné. CMSP obcí, které jsou uvedeny obyčejným písmem, byly sice postupně vyhlášeny v období od 1. 9. 1992, ale v současnosti již nejsou účinné, byly však účinné v období specifikovaném ve sloupcích č. 7 a č. 8. Nově oproti minulé tabulce k 30. 6. 2016 je CMSP Horoměřic č. 12. Podle webu magistrátu města Mladá Boleslav (http://www.mb-net.cz/mapy-a-plany-mesta-cenova-mapa/ms-930/p1=930) je 15. cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mladá Boleslav na základě Obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 zrušena ke dni 1. listopadu 2016; dle sdělení tiskové mluvčí magistrátu nyní v Mladé Boleslavi není platná žádná cenová mapa.