2016/1

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Úvod do problematiky forenzních (soudních) věd
  (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05) Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora
  Problematika forenzních věd nabývá zejména v posledních letech na významu, který s sebou nese i jejich adekvátní rozvoj. S nástupem nových technologií a inovací v postupech jsou dnes odborníci schopni dosáhnout relativně rychlých odpovědí k objasnění skutečností na základě získaných potřebných důkazních materiálů. Tato skutečnost vyžaduje vysoké nároky nejen na vzdělávání a kvalifikaci pracovníků v příslušných oborech, zabývajících se forenzní problematikou, ale také na odpovídající přístrojové vybavení. Příspěvek podává souhrnnou informaci o problematice forenzních věd, příbuzných oborech a odvětvích, které jsou s nimi spojovány, s cílem podpořit zájem o studium forenzních oborů.
 • Item
  Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) k 31. 3. 2016
  (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05) Bradáč, Albert
  Cenové mapy stavebních pozemků obcí (CMSP), které jsou v přehledu uvedeny tučným písmem, jsou aktuálně platné (stav k 31. 3. 2016). CMSP obcí, které jsou uvedeny obyčejným písmem, byly sice postupně vyhlášeny v období od 1. 9. 1992, ale v současnosti již nejsou účinné, byly však účinné v období specifikovaném ve sloupcích č. 7 a č. 8. Nově je CMSP mostu č. 7, Ostravy č. 16 a Prahy č. 19.
 • Item
  Nové právní předpisy a cenový výměr č. 1/2016 pro znaleckou praxi
  (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05) Bradáč, Albert
  V posledním období byla vydána řada předpisů resp. jejich změn. Níže uvádíme upozornění na takové, jež mají vztah ke znalecké činnosti čtenářů časopisu Soudní inženýrství; u důležitých citujeme potřebné části resp. celý předpis.
 • Item
  Za Ing. Milanem Šmahelem, Ph.D.
  (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05) Bradáč, Albert
  S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás opustil pan Ing. Milan Šmahel, Ph.D., odborný asistent Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, soudní znalec v oborech stavebnictví a ekonomika, zástupce šéfredaktora časopisu Soudní inženýrství, člen prezídia Asociace znalců a odhadů ČR. Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 11. května 2016 ve věku 55 let.
 • Item
  Opomíjená důležitost hydroizolace v oceňovací vyhlášce
  (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05) Novák, Jindřich
  Článek si klade za cíl upozornit na všeobecně podceňovanou důležitost hydroizolací a to nejen ve vyhlášce č. 441/2013Sb. k provedení zákona o oceňování majetku, dále jen oceňovací vyhláška. V úvodu jsou popsány nejběžněji používané hydroizolační materiály a jsou uvedeny jejich výhody a nevýhody. Dále je uvedena předpokládaná životnost jednotlivých hydroizolačních systémů. V závěru se článek zamýšlí nad tím, kde by mohla platit předpokládaná životnost, která je uvedena v oceňovací vyhlášce.