2016/1

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Slovo úvodem k novému ročníku 2016
  (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05) Bradáč, Albert
 • Item
  Jak změnit velikost souboru s fotografií
  (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05) Bradáč, Albert
 • Item
  Vztah mezi nájemným z pozemku a jeho cenou
  (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05) Ruberová, Marie; Superatová, Alena
  Článek popisuje vztah mezi nájemným z pozemku a jeho cenou. Ve článku je nejprve vymezen pojem obvyklé nájemné z pozemku. Dále je obecně pojednáno o stanovení nájemného porovnáním a o stanovení nájemného procentuální sazbou z ceny pozemku. Procentuální sazbu je ideální odvodit porovnáním na základě trhu, avšak pro její určení existují i pomocné (náhradní) metody. Při stanovení procentuální sazby je možno přihlížet také k sazbám uvedeným v oceňovacích předpisech. Většina znalců a znaleckých ústavů při určování procentuální sazby však vychází zejména z vlastních znalostí trhu. V druhé části článku je řešen vztah mezi inzerovaným nájemným a inzerovanou cenou a cenou zjištěnou z cenové mapy stavebních pozemků u vybraného vzorku stavebních pozemků s komerčním využitím ve statutárním městě Ostravě. Výsledné zjištěné hodnoty jsou v závěru článku porovnány.
 • Item
  Úvod do problematiky forenzních (soudních) věd
  (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05) Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora
  Problematika forenzních věd nabývá zejména v posledních letech na významu, který s sebou nese i jejich adekvátní rozvoj. S nástupem nových technologií a inovací v postupech jsou dnes odborníci schopni dosáhnout relativně rychlých odpovědí k objasnění skutečností na základě získaných potřebných důkazních materiálů. Tato skutečnost vyžaduje vysoké nároky nejen na vzdělávání a kvalifikaci pracovníků v příslušných oborech, zabývajících se forenzní problematikou, ale také na odpovídající přístrojové vybavení. Příspěvek podává souhrnnou informaci o problematice forenzních věd, příbuzných oborech a odvětvích, které jsou s nimi spojovány, s cílem podpořit zájem o studium forenzních oborů.
 • Item
  Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) k 31. 3. 2016
  (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05) Bradáč, Albert
  Cenové mapy stavebních pozemků obcí (CMSP), které jsou v přehledu uvedeny tučným písmem, jsou aktuálně platné (stav k 31. 3. 2016). CMSP obcí, které jsou uvedeny obyčejným písmem, byly sice postupně vyhlášeny v období od 1. 9. 1992, ale v současnosti již nejsou účinné, byly však účinné v období specifikovaném ve sloupcích č. 7 a č. 8. Nově je CMSP mostu č. 7, Ostravy č. 16 a Prahy č. 19.