Vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem.V první části je vysvětlen princip jeho fungování. Představeny jsou i základní zdroje tepla pro tepelná čerpadla včetně jejich výhod a nevýhod. Praktická část se věnuje výpočtu tepelných ztrát objektu a výpočtu potřeby energie pro vytápění i ohřev teplé užitkové vody. Na základě těchto hodnot byla navržena konkrétní instalace tepelného čerpadla. Nakonec byla dotyčná instalace technicko-ekonomicky zhodnocena.
The point of this bachelor thesis is a family house heating with a use of a heat pump. In the first part of the thesis the principle and working of a heat pump are explained. Also the basic sources of energy for the heat pump including their pros and negatives are talked over. Secondly in the practical part thermal losses and energy consumption of the chosen house are calculated. Based on those calculations the heat pump and the heating system are chosen. In the end the investment is evaluated.
Description
Citation
PINKAS, J. Vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (předseda) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (člen) Ing. Michal Špiláček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Najser, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Kohout, MBA (člen)
Date of acceptance
2019-06-18
Defence
Student odprezentoval prezentaci k své závěrečné práci a následně zodpověděl otázky oponenta. Dále odpovídal na následující otázky komise: Vysvětlete a popište graf návratnosti uvedený v práci. Jak jste postupoval při opravě kalorimetrické rovnice po výzvě oponenta?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO