Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace firmy ABC za roky 2013 - 2017. V úvodu jsou rozebrány teoretické znalosti týkající se finanční analýzy, které jsou dále využity k analýze společnosti ABC. Na základě vypracované analýzy jsou v závěru práce podány vlastní návrhy pro zlepšení finanční situace podniku.
The bachelor thesis is focused on evaluation of financial situation of ABC company since 2013 to 2017. At the beginning are explained theoretical knowledge of financial analysis, which are later used to analyzing ABC company. Based on analysis are made own proposals for improvement of financial situation at the end of the work.
Description
Citation
HRON, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Slezák (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Otázka oponenta: V teoretickém rozboru ani v analytické části nijak podrobně nehodnotíte možný vliv změn legislativy na zpracování FA. Vysvětlete prosím komisi, jak změny jednotlivých zákonů ovlivňují datovou základnu pro výpočty. - Odpovězeno Ing. Slezák: Jak se budou náklady vyvíjet v čase? Jaká byla reakce managementu? - Odpovězeno. Ing. Bumberová: Jakým způsobem se navyšuje výrobní kapacita? Jaká bude úspora oproti staré verzi? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO