Návrh komunikačního mixu ve vybrané organizaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce navrhuje změny komunikačního mixu vybrané organizace na základě provedených analýz dosavadního komunikačního mixu. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část definuje teoretické pojmy z oblasti marketingu se zaměřením na komunikační mix a několik metod analýzy podniku. V analytické části je daná organizace charakterizována a jsou provedeny jednotlivé analýzy. Návrhová část poté uvádí vlastní návrhy na úpravu komunikačního mixu v této organizaci.
Bachelor thesis proposes changes in communications mix of selected firm based on analysis of current communication mix. Thesis is divided on theoretical, analytical and proposal part. Theoretical part defines theoretical concepts in marketing focusing on communications mix and several analytical methods used for firm analysis. Analytical part consists of firm characterization and analysis execution. Proposal part is focused on proposing changes in communication mix of the selected company.
Description
Citation
PROCHÁZKOVÁ, A. Návrh komunikačního mixu ve vybrané organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vratislav Kozák, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. et Ing. Mgr. Martina Skalická, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2019-06-14
Defence
doc. Kozák: Co patří do příležitostí při zpracování SWOT analýzy? - odpovězeno částečně doc. Kozák: Co je to Guerilla marketing? - odpovězeno částečně Ing. Tesař: Dovedla byste alespoň jeden z přínosů kvantifikovat? doc. Kozák: Z jakého důvodu jste se zaměřila právě na marketing u vybraného aquaparku?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO