2016

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Archivy a dokumentace performance art: hledání cesty mezi historií a mýtem.
    (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Písaříková, Jana; Ruller, Tomáš; Šedivá, Barbora; Havlík, Vladimír; Horáková, Jana
    Dizertační práce se zabývá rolí archivů a jejich využitím v kurátorské a umělecké praxi s důrazem na oblast performance art. U vybraných (převážně) mezinárodních osobních a institucionálních archivů analyzuje proces jejich vzniku, metodologii a obsah. Cílem dizertace je nalézt odpovědi na následující otázky: jakým způsobem je definována dokumentace performance art a jak se s ní pracuje v rámci archivní praxe? Jak se prostřednictvím těchto archivů, umělecké a kurátorské praxe konstituuje a interpretuje historie performance art? Do jaké míry jsme schopni na základě často fragmentární dokumentace rekonstruovat uměleckou disciplínu, která je ze své ideologické povahy efemérního charakteru? Ponechávají archivy prostor pro dezinterpretaci a utváření osobní mytologie autora? Jakým způsobem je historie performance art vnímána samotnými autory a veřejností? Práce také popisuje proces návrhu a realizace projektu MAP: media archive presents ve vztahu k historii a současnosti media archivu Fakulty výtvarných umění při Vysokém učení technickém v Brně.