2014

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Modlitba za něco co odchází
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Belzová, Denisa; Stratil, Václav; Havlík, Vladimír; Zálešák, Jan; Rozbořil, Blahoslav
  Cílem disertace je interpretovat genius loci periferní a industriální krajiny v malbě a fotografii. Na základě konkrétních tvůrců, děl a odkazů analyzuji symbolické aspekty pramenící z atmosféry místa. Dalším cílem disertační práce je mapování současné české scény v malbě . Jejich práce dávám do kontextu s kořeny v historii umění a zahraničními autory. Vyjma malby se nutně dotýkám obrazu fotografického - vybírám však pouze konkrétní jména a díla, na kterých mohu demonstrovat obsahové okruhy, jimiž se zabývám.
 • Item
  Audiovizuální performance Hyperspeed reach
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Kočišová, Lenka; Ruller, Tomáš; Vojtěchovský, Miloš; Skočovský, Luděk; Palla, Marian
  Předkládaná disertační práce popisuje fenomén audiovizuální performance v různych konotacích. Podstatná část je věnována psychologické sondě do vlastního podvědomí a následnému metaforickému zpracování tohoto průzkumu. Důležitou součástí práce je shrnutí obecnych poznatků z fyzické reality a jejich metaforická aplikace na mentální a tvůrčí procesy. Tato analyza a vysvětlení vzniku vnitřních kognitivních modelů se uskutečňuje ve smyslu rozboru vztahů; interakcí na bázi spolupráce nebo konfrontace, ale i nemožnosti uchopení objektivní reality ze subjektivní pozice z důvodu splynutí rozlišování reálného a fiktivního. Vyznam audiovizuální performance je také zkoumán z lineární perspektivy historie, s cílem poukázat na obecny princip opakování se vzorců, ktery audiovizuální performance odhaluje jako činnost, která je nezbytnym projevem a zákonitostí samotného života a nejen pojmem uměleckého oboru.
 • Item
  Umění/Zločin Zločin/Umění
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Blail, Michael; Palla, Marian; Zálešák, Jan; Koleček, Michal; Rozbořil, Blahoslav
  Ústřední název disertační práce - UMĚNÍ/ZLOČIN - odkazuje k obecnému zkoumání těchto dvou fenoménů. Toto zkoumání tvoří pozadí hlavního tématu práce, kterým je skutečná událost záhadné smrti malíře a pastevce K., který za nevyjasněných okolností zemřel v obci P. dne 12. března 2011. V práci se zabývám alternativním vyšetřováním tohoto nevyjasněného úmrtí, jehož cílem je pokus o rekonstrukci události a snaha o nalezení odpovědi na otázku, co se osudnou noc stalo a existuje-li vrah, či nikoliv.