Geometrický plán v prostředí vedeném v DKM

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby geometrického plánu na rozdělení pozemku a průběh vlastníky upřesněné hranice pozemků vedeném v grafickém prostředí digitální katastrální mapy. Práce je rozdělena na teoretickou část a zpracování vlastního měření. Teoretická část popisuje prostředí digitální katastrální mapy, účel geometrického plánu a náležitosti dle platných předpisů. Vlastní geometrický plán je vyhotoven v katastrálním území Podivín. Ke zpracování výpočtu byl použit geodetický program Groma a ke zpracování grafické části byl použit program Microstation.
Bachelor´s thesis is cocerned with creation of plat map to dividend parcel and course owners specifield boundary land in graphic digital cadastral map. The thesis is dividend to two parts. The firs teoretic parts includes expain of digital cadastral map, described contend and usage of the plat map. The measurement was taken in Podivín. Geodetic programs Microstation and Groma allow computational and works pair with creation of the plat map.
Description
Citation
HLÁVKA, M. Geometrický plán v prostředí vedeném v DKM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie a kartografie
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO