Rodinný dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu v obci Pozďatín na parcele č. 155 v okrese Třebíč. Rodinný dům se nachází v mírně svažitém terénu a je navržen jako dvoupodlažní částečně podsklepený objekt. Půdorysné rozměry objektu jsou 13,5 m x 10,25 m. Hřeben se nachází ve výšce 7,75 m nad podlahou v 1.NP. Dům je založen na základových pasech z prostého betonu. Z hlediska konstrukce jde o stavbu kombinovanou z betonových tvárnic v suterénu a keramických tvárnic v 1NP. Stropy domu jsou navrženy ze skládaného systému Porotherm. Schodiště je tříramenné železobetonové s dřevěnou nášlapnou vrstvou. Sedlová střecha se skládá z dřevěného krovu a skládané pálené krytiny
The subject of the bachelor work is a new building of family house in the village called Pozďatín on the land parcel number 155 in the district of Třebíč. The family house is situated on a gentle sloping ground. The family house is projected as a two-floor building. Under the object there is partly made a cellar. The size of ground plan are 13,5 m x 10,25 m. The top of the family house is located in 7,75 m height above the first floor. The house is constructed on a concrete foundations. From the point of view of construction the house is combination of concrete blocks in the basement and ceramic blocks in the first floor. Ceiling are projected from the system called Porotherm. A stairway is a contruction of three-legs and a material of the stairway are iron and concrete with wooden step stairs. A gabled roof is consisted of wooden roof frame and the roof is composed of burnt roof covering.
Description
Citation
KLIMEŠ, M. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO