Alternativní zdroje energie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této práci jsem se pokusil shrnout současný stav světových energetických zdrojů, které používáme k přeměně na elektrickou energii. Je zde řešena otázka náhrady docházejících zásob fosilních paliv a redukce vypouštění skleníkových plynů. Vhodnou náhradu hledám v oblasti alternativních zdrojů energie, mezi které jsem zahrnul energii Slunce, vody, větru, geotermální energii, využití tepelných čerpadel, energii spalování, jadernou energii, palivové články a použití vodíku. O každém nahrazujícím zdroji se dozvíte o jeho historii, výhodách a nevýhodách, principu funkce zařízení, která energii transformují, a o porovnání potenciálu, který je využitelný v ČR a ve světě.
In this work, I tried to summarize the current state of world energy resources that we use to convert into electrical energy. There is solved the question of compensation running short supplies of fossil fuels and reduce discharge of greenhouse gasses. I´m looking for suitable compensation in department of alternative energy sources, among which I included the power of the Sun, water, wind, geothermal energy, using heat pumps, combustion energy, nuclear energy, fuel cells and hydrogen use. About anyone of replacing sources you learn about its history, advantages and disadvantages, the principle of function energy transform devices, and compare the potential that is available in the CR and in the world.
Description
Citation
STRÁNSKÝ, J. Alternativní zdroje energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO