NEO (nepojmenovatelný ekologicko-umělecký objekt/y)

Abstract
Bakalářská práce Koule/Planeta je založena na recyklaci v přírodě nalezeného odpadu na umělecký objekt. Planeta vychází z potřeby podílet se na uvedení krajiny do původního stavu a zároveň reagovat na přístup lidstva k odpadu a jeho vlivu na přírodu. Nalezený odpad svazuji a tvaruji do podoby planety, jež je odrazem a souputníkem Země, přehlcené lidmi vyprodukovaným odpadem. celý proces vzniku zaznamenávám na video, které je součástí instalace.
This bachelor thesis – The Sphere/The Planet – is based on the recycling of waste found in the nature to an art object. The Planet is centred on my need to participate in bringing the landscape back to its original state while also reacting to humanity's attitude to the waste production and its influence on nature. I bind and shape the found waste into a planet-shaped sphere that is meant to be a reflection and companion of the planet Earth which is overfilled by the waste produced by humans. The whole process of creation is recorded on the video that is also part of the installation.
Description
Citation
MOLIŠOVÁ, K. NEO (nepojmenovatelný ekologicko-umělecký objekt/y) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
doc. MgA. Filip Cenek (předseda) MgA. Vojtěch Vaněk (člen) prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (člen) Mgr. et MgA. Barbora Lungová (člen) doc. Mgr. Richard Fajnor (člen) doc. Mgr. Václav Magid (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) Mgr. Lenka Dolanová (člen) Mgr. Anna Remešová (člen)
Date of acceptance
Defence
Na úvod obhajoby byly přečteny posudky vedoucí a oponentky, během kterých měla možnost komise sledovat video, doprovázející instalovaný objekt. Po přečtení posudků studentka přečetla svou obhajobu, v níž reagovala na některé z podnětů z posudků. Na další podněty a otázky reagovala věcně srozumitelně v následné rozpravě. Ta se týkala mj. způsobu instalace v ateliéru a dalších možností pokračování, respektive prezentování práce. Po zodpovězení dotazů byla rozprava ukončena.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO