Koncept nízkopodlažního přepravníku stavebních strojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a následnou pevnostní kontrolou nízkopodlažního přepravníku stavebních strojů. Práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou ZDT Nové Veselí. V první části se práce věnuje rešerši přepravníků stavebních strojů a legislativním požadavkům na tato zařízení. Dále je popsána konstrukce navrženého přívěsu a tvorba výpočtového modelu. Závěrečnou část práce tvoří zhodnocení provedené pevnostní analýzy a také částečná výkresová dokumentace.
This diploma thesis deals with a concept and strength analysis of a low loader trailer for construction machinery. The thesis was created in cooperation with company ZDT Nové Veselí. The first part presents an overview of ways how to transport construction machinery and fundamental legal requirements for these devices. The main part of the thesis contains description of the trailer and its simplified model intended for the strength analysis. The last section presents an evaluation of results that had been achieved and at the very end the thesis contains partial drawing documentation.
Description
Citation
BENDA, P. Koncept nízkopodlažního přepravníku stavebních strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) prof. Štefan Čorňák, Dr. (místopředseda) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Diplomant obhájil svou závěrečnou práci a odpoveděl na dotazy vedoucího práce, oponenta, a členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO