Testovaní charakteristiky proporcionální hydraulické kostky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce je ověřit funkce nových hydraulických bloků, naměřit charakteristiky tlakové ztráty v závislosti na průtoku pro účely dimenzování hydraulických okruhů, a pro proporcionální kostky také naměřit závislost průtoku na přiváděném proudu při konstantním vstupním tlaku. Tato práce se zabývá hydraulickými bloky proporcionálními a bloky typu on/off s různými poruchovými stavy.
Goal of this thesis is to verify functions of hydraulic manifolds from new supplier, measure characteristics of pressure loss relative to flow rate and for proportional blocks also characteristics of flow rate relative to control voltage at constant inlet pressure. Verification will be carried out with proportional manifolds and on/off manifolds with different failure functions.
Description
Citation
VÁCHA, O. Testovaní charakteristiky proporcionální hydraulické kostky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fluidní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jan Melichar, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) Ing. Jan Nevěřil (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student seznámil komisi s obsahem své diplomové práce zaměřené na problematiku charakteristik proporcionální hydraulické kostky. V následne diskusi student odpověděl na všechny otázky oponenta i jednotlivých členů komise k všeobecné spokojenosti tazatelů. Předseda poděkoval studentovi za obhajobu práce a tuto část SZZ ukončil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO