Vytvoření letové ATO v prostředí VUT v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předmětem této diplomové práce je studie požadavků souvisejících s vytvořením schválené organizace pro letecký výcvik (ATO) včetně návrhu organizační struktury a personálního zajištění v podmínkách Vysokého učení technického v Brně (VUT). První část práce mapuje relevantní legislativní prameny a všechny možné typy výcvikových organizací. Další část práce je zaměřena na výběr vhodného typu výcvikové organizace, organizační a personální začlenění do struktury VUT, popisem letadlového parku, výběrem vhodného letiště a výpočtem předpokládané ceny letové hodiny letounu Cessna C172S poznávací značky OK-VUT. Závěr práce pojednává o konkurenceschopnosti vytvořené výcvikové organizace a o případných možnostech rozšíření poskytovaného výcviku.
The subject of this thesis is a study of requirements related to the creation of an approved organization for flight training (ATO), including the design of organizational structure and staffing in the conditions of the Brno University of Technology. The first part of the thesis maps relevant legislative sources and all possible types of training organizations. The next part of the thesis is focused on the selection of the appropriate type of training organization, organizational and personal integration into the structure of BUT, description of the aircraft fleet, selecting the appropriate airport and calculating the expected price of the flight hour Cessna C172S license plate OK-VUT. The conclusion of the thesis deals with the competitiveness of the created training organization and possible possibilities of expanding the provided training.
Description
Citation
PETR, J. Vytvoření letové ATO v prostředí VUT v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Letecký provoz
Comittee
doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Benedikt Badánik, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radomír Janík (člen) Ing. Jaroslav Jonák, Ph.D. (člen) RNDr. Karel Krška, CSc. (člen) JUDr. Jaromír Hammer (člen) Ing. Jiří Chlebek, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Jelínek (člen)
Date of acceptance
2019-06-10
Defence
Jak hodnotíte tech. a finanční možnosti studenta získání MEP? Student otázku zodpověděl správně. Může ředitel ústavu vykonávat pozici odpovědného vedoucího AM? Jaké by byly podmínky? Student otázku zodpověděl správně. Je cena nejdůležitější faktor při výběru výcvikové školy? Student otázku zodpověděl správně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO