Návrh replikované výroby zvolené součásti za využití technologie Reverse engineering a Rapid prototyping

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce, vypracovaná jako diplomový projekt na VUT v Brně, v teoretické části popisuje nejpoužívanější metody Reverse Engineering a Rapid Prototyping. U jednotlivých metod je uvedena jejich charakteristika, možnost využití v technické praxi a shrnuty celkové výhody či nevýhody. Praktická část této práce se zabývá jejich aplikací na konkrétním příkladu. Cílem práce je získání digitalizovaného modelu blinkru Škody 1000 pomocí optického skeneru ATOS, vytvoření nového master modelu v softwaru CATIA, provedení jeho rozměrové analýzy vůči skenu a následné navržení vhodné výrobní technologie s ohledem na funkční vlastnosti dílu.
This study has been as a diploma project at BUT. Theoretical part describes the most used methods in Reverse engineering and Rapid Prototyping. Each method describes its characteristics, usability and pros and cons in general. Practical part of this study deals with application of these methods. Goal of this work has been to obtain a digital model of a winker from Škoda 1000 car using optical scanner ATOS, making a new master model in CATIA software, analyzing its dimensions compared to the scanned model and choosing a suitable manufacturing technology with emphasis on functional properties of this component.
Description
Citation
KOLÁŘ, J. Návrh replikované výroby zvolené součásti za využití technologie Reverse engineering a Rapid prototyping [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výroba automobilových světel a technických svítidel
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. František Samek (člen) Ing. Jaroslav Schwarz (člen) RNDr. Marek Olivík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Antoš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-10
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Z čeho odlévate díl do silikonové formy ? 2. Proč nedošlo po rekonstrukci dat k samotné výrobě dílu ? 3. Kolik dílu odlejete do silikonové formy s požadovanou přesností ? 4. Jak by ste zhodnotili časovou náročnost skenování a rekonstrukce 3D dat ? 5. Porovnajte technologii výroby svetlomětu před 50 lety a dnes. 6. Vyjadrite se k recyklovatelnosti silikónových forem. 7. Aké princípy overovania krivosti v SW Catia ste použil ? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO