Horský hotel s wellness centrem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V této diplomové práci je řešena projektová dokumentace pro provedení horského hotelu s wellness centrem. Řešená stavba je umístěna v horské oblasti nedaleko Beskyd. Pozemek se nachází v obci Kunčice pod Ondřejníkem. Hotel se skládá ze třech provozních částí a to wellness centra, restauračního zařízení a prostory pro dočasné ubytování a rekreaci. Stavba je čtyřpodlažní nepodsklepená. Zastřešení je provedeno v prvním podlaží vegetační střechou a dále šikmou střechou s plechovou krytinou. Konstrukčně je stavba řešena jako zděná z keramických tvárnic Porotherm.
The diploma thesis contain complete solution for Mountain hotel with wellness center including project documentation. The building is situated near area of Beskydy Mountains. Building plot is located in village Kunčice pod Ondřejníkem. The hotel consists of three parts: Wellness center, restaurant facilities, accommodation with recreational areas. The building has 4 floors and is non-celluar. The roof in the first floor is solved by vegetation roof, followed up with metal sloping roof . Construction structure is made of Porotherm ceramic blocks.
Description
Citation
BARTOŠOVÁ, P. Horský hotel s wellness centrem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Milan Vlček, CSc. - místopředseda, Ing. Ing. Eva Šoulová - tajemník, Ing. Marek Kervitcer - tajemník, Ing. Alena Pailová - člen, Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. - člen, Ing. Věra Maceková, CSc. - člen, Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Šulák, Ph.D. - člen
Date of acceptance
2019-01-28
Defence
Studentka Bartošová Pavlína seznámila komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Horský hotel s wellness centrem~ reagovala výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO