Mostní nadjezd přes rychlostní komunikaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem diplomové práce je podrobný návrh nosné konstrukce mostu. Ze tří variant řešení je vybrána varianta jednotrámového mostu o 6 polích, nosná konstrukce je z dodatečně předpjatého betonu a je zohledněn vliv postupné výstavby. Dále je konstrukce posouzena na mezní stav použitelnosti a únosnosti dle platných norem a předpisů. Současně je zpracována výkresová dokumentace, vizualizace a průvodní zpráva řešené konstrukce.
The topic of this thesis is detailed design of the supporting structure of a bridge. The final design is chosen out of three variants. It is a single beam structure consisting of 6 spans. The supporting structure is prestressed concrete with post-tensioning technology, the impact of phased construction is considered. the subject of the expertise of the structure is ultimate limit state, as well as service limit state, designed according to the code. The thesis also contains drawings, visualization and Engineering Report of the structure.
Description
Citation
BERAN, J. Mostní nadjezd přes rychlostní komunikaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - místopředseda, Ing. Adam Svoboda - tajemník, Ing. Karel Zlatuška - tajemník, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen, doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D. - člen, Ing. Jan Koláček, Ph.D. - člen
Date of acceptance
2019-01-31
Defence
Student Beran Jakub seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Mostní nadjezd přes rychlostní komunikaci~ reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO