Hodnocení vlastností drobného kameniva pro asfaltové směsi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na posouzení vlastností drobného kameniva pomocí laboratorních zkoušek. Posouzení drobného kameniva bylo provedeno zkouškami sítový rozbor, laserová difrakce, stanovení bodu měknutí zkouškou delta kroužek a kulička, asfaltové číslo, zkouška sypné hmotnosti podle AASHTO T 304, stanovení mezerovitosti Rigdenovou zkouškou a stanovení měrné hmotnost pyknometrickou zkouškou. Provedeným laboratorním výzkumem bylo dosáhnuto zjištění některých vlastností drobného kameniva a jejich závislostí.
The diploma thesis is focused on evaluation of properties of fine aggregate by means of laboratory tests. Fine aggregate evaluation was performed using sieving test, laser diffraction, delta ring and ball test, bitumen number test, uncompacted void content of fine aggregate according to AASHTO T 304, voids of dry compacted filler (Rigden) test and particle density of filler. Laboratory research has led to the discovery of some properties of fine aggregate and their dependencies.
Description
Citation
KADLČEK, J. Hodnocení vlastností drobného kameniva pro asfaltové směsi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D. - místopředseda, Ing. Pavel Šperka - tajemník, Ing. Radka Matuszková - člen, Ing. Ondřej Dašek, Ph.D. - člen, Ing. Petr Kumpošt, Ph.D. - člen, Ing. Petr Soldán - člen, Ing. Lotfi Hatem, CSc. - člen
Date of acceptance
2019-01-31
Defence
Student Kadlček Jakub seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Hodnocení vlastností drobného kameniva pro asfaltové směsi~ reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO