Územní marketing ve vybrané lokalitě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou územního marketingu ve vybrané lokalitě. Konkrétně jde o lokalitu města Zlína. Cílem diplomové práce je na základě použití nástrojů územního marketingu ve vybrané lokalitě, navrhnout směry rozvoje zkoumaného území.
This diploma thesis deals with the issue of territorial marketing in selected location. Specifically the location of the city of Zlin. The aim of this thesis is to design the development of the explored area with using of tools of territorial marketing in selected location.
Description
Citation
MLČÚCHOVÁ, V. Územní marketing ve vybrané lokalitě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2014-02-06
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO