2019

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 136
 • Item
  Aktivace obchodního centra
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Šellongová, Slavka; Žalmanová, Petra; Matoušková, Petra
  (hyper- prefixoid ?gr.? veľký, nadbytočný, zveličený) Nakupovať rýchlo. Nakupovať efektívne. Blízko. V najlepšej cene. Ekonomicky výhodne. Časovo úsporne. Odbaviť a ušetriť čas. Sláva hypermarketom. Nakoniec úsilie ušetriť čas pri nakupovaní pod jednou strechou, s cennou myšlienkou radšej ho investovať do času s rodinou či blízkymi priateľmi, akosi nevychádza. Obchod a trh znamenajú pohyb ľudí a nie je úplne možné, aby bol vytesnený na okraj. Pretože ľudia sú vťahovaní tam, kde sú ľudia, kde je obchod. Vťahovaní z mesta, ulíc do uzatvorených svetov. Do krabíc, ktoré nemajú záujem byť súčasťou mesta. Ibaže sú. Aj napriek tomu, že si okolo seba vytvoria hradbu z parkovacích miest a fungujú si na svojom ostrove, stále sú súčasťou mesta, hoci to nechcú vidieť. Sú tak zapozerané sami do seba, že aj ľudí nechávajú pozerať len na seba. Možno len nastavujú zrkadlo človeku. Čo bude a čo by mohlo byť iné v budúcnosti pri hľadaní odpovedí, čo s prázdnymi priestormi. Ako sa na to dá odpovedať dnes. Prichádzam s konkrétnym príkladom hyper-nadbytočného-marketu v Bardejove, ktorý ostal po odchode reťazca Hypernova z obchodného trhu. Mestu chýba sála, ktorú by mohla prestať suplovať palubovka športovej haly. Sála, kde by si občas zašli seniori pozrieť vystúpenia svojich vnúčat alebo kde by mohlo malomešťanov tešiť a provokovať lokálne ochotnícke divadlo. Kam by však aj počas bežného dňa prichádzali teenageri tráviť svoj voľný čas, mamičky počas chladných dní by mali náhradu za park a ľudia by mohli nájsť priestor začať svoje podnikanie.
 • Item
  Hevlín – sídlo v krajině
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Šperlová, Zuzana; Foretník, Jan; Eichlerová, Eva
  Cílem práce je vize změny přístupu ke krajině a zemědělství. Nadefinování nové struktury polí a podpoření územního systému ekologické stability. Součástí inteligentní krajiny je série technologické podpory zemědělství ve formě věží. Následně jsou rozpracovány dvě z těchto věží do měřítka detailu.
 • Item
  Nové využití bývalých vojenských areálů v Brně
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Pagáč, Martin; Boháč, Ivo; Plášil, Jiří
  Cílem práce bylo vytvořit koncept návrhu území po bývalých Jaselských kasárnách v lokalitě Brno-Ponava. Návrh řeší urbanistické vazby v území a jejich možné využití do dalších let. Práce vychází z konceptu územního plánu města Brna, kde dochází k vytvoření propojení mezi ulicemi Šumavská a Sportovní. Je zde navržena nová bloková zástavba obsahující funkce bydlení, služeb, hotelového ubytování a polyfunkčního objektu. Tento projekt využívá potenciál areálu v blízkosti centra města a navrhuje i další prvky, jako je nová smyčka tramvají, dvě nové ulice a do hlavní ulice orientovaný živý parter s komerčními plochami. Je zde řešeno také využití nově vzniklých vnitrobloků v podobě předzahrádek a veřejně přístupných ploch městské zeleně. Tímto vznikne nový park uvnitř samotného bloku. Návrh se detailněji zabývá možným dispozičním řešením a variantami moderního bydlení v centrech měst a nabízí byty od nejmenších velikostí až po nadstandardně řešené bytové varianty. Objekty orientované do ulice Štefánikova vychází z tradičního pojetí fasád a dispozic. Naopak navržené objekty ve východní a jižní části areálu vychází z moderního pojetí dispozic bytů a konstrukčních řešení jednotlivých domů. V několika objektech jsou navrženy velké přístupné pavlače, které umožňují zlepšit komunikaci mezi obyvateli domu, ale také komfort v užívaní domu. Všechny bytové domy jsou v podzemním podlaží vybaveny garážemi navrženými pro obyvatele bytů. Dominantou celého komplexu je navržený nárožní objekt a osově zrcadlený hotel. Pro odpočinek nejen místních obyvatel je zde navržen jednoduchý objekt wellness lázní, který dává jiný pohled na u nás tradiční lázeňství. Pro doplnění nově vzniklých bytů v této lokalitě je zde také navrženo umístění mateřské školky, která je navržena podle moderních výukových metod a co nejvíce s citem pro potřeby malých dětí a jejich prvního setkání s architekturou. I když samotná lokalita leží mimo památkovou zónu, tato studie se snaží respektovat tradiční pojetí bytové zástavby v centrech našich měst a tradiční architektury domů.
 • Item
  Hevlín – sídlo v krajině
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Kubíčková, Karolína; Foretník, Jan; Veselá, Markéta
  Cílem práce je vytvoření krajiny, která podporuje zadržování vody a pomáhá řece Dyje k vytvoření větveného, meandrujícího vodního toku. Návrh se dále zabývá prostupností územím a návrhem dřevěných objektů, které reagují funkcí i tvarem na vytvořenou krajinu.
 • Item
  Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Promna, Denisa; Žalmanová, Petra; Odvárka, Antonín
  Hlavní myšlenkou bylo zvolit si dítě jako měřítko návrhu. Zahloubat se v jeho světě a jeho vnímání prostoru - mít na paměti jeho potřeby. Jak vypadalo místo, kam by se jelo zotavit z dýchacích obtíží? Bylo v nemocnici? Co to bylo za místnosti? Co to bylo za místo? Hrála v tom příroda nějaký význam? Chtělo by se tam vrátit? Jak na něj vzpomíná? Cílem bylo vytvořit místo, které co nejméně připomíná nemocniční prostředí, je v přímém kontaktu s přírodou a láká poznávat ji více. Pobyt v léčebně má připomínat spíše trávení prázdnin na škole v přírodě. Jak se vyhnout strohým nemocničním prostorám? Existuje vůbec takový návod? Mám čerpat inspiraci někde jinde? Kam chodíváme nabrat sílu od každodenních starostí? V přírodě, jistě. A jak se tato potřeba propíše do architektury? A máme vůbec takovou architekturu? Odpovědí na pokládané dotazy mi byla chata. Dům stvořený pro pobyt v přírodě. Jak ji ale pozvednout na něco bohatšího a zajímavějšího? Bylo tu ještě něco, co mě jako dítě trávicí čas v Luhačovicích fascinovalo - lázeňské prostředí. Jak tyto dvě formy propojit?