2019

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 269
 • Item
  Komunitní centrum / Brno - Zábrdovice
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Alemkhanova, Karina; Šindlar, Jiljí; Pěnčík, Jan; Marek, Jiří
  Cílem bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby na základě studie, zpracované v předmětu AG35. Řešené území se nachází v městské části Brno-Zábrdovice, jež přímo sousedí s historickým centrem města Brna. Jedná se o rohový pozemek na křížení ulice Milady Horákové a Příkop. Architektonické řešení reaguje na rozmanitosti a vyšku okolní zástavby, a také blizkost historického centra. Myšlenkou jakési kostky - jednoduchého tvaru, která spolupůsobí s okolní zastavbou a vnáší do prostoru řád, prosté řešení pojetí hmoty. Jedná se o tří a čtyřpodlažní budovu s jedním podzemním podlažím. Kostka je rozdělena v prvním podlažím na dva vstupních objektu. První objekt je hlavní vstup do Komunitního centra a kavárny, a druhy je obchodní prostor vedený jako knihkupectví. Vstupy do prvního podlaží, který je určený hlavně pro pěší, umístěný v průchodu do vnitrobloku a celá jihovýchodní stěna kavárny s vitrínami jdou v linii s chodníkem, který je podél ulice Mylady Horákové. Další patra má dynamický a stupňovizý tvar s převažující funkcí pro konání kulturně-vzdělávací, osvětovou a komerční činnost, galerií a shromaždóvací prostor. Samotná hmota objektu je vzhledem ke svému měřítku rozčleněna na dvě části pomoci zavěšené fasády z u-profilu přes tří patra. Fasáda objektu dynamicky střídá svůj rytmus a hravými kompozičními prvky hmotu domu buď akcentuje, nebo naopak místy rozvolní a odlehčí. Jednoduchost a střídmost detailu fasády je vyvážena velkorysostí a neobvyklým pojetím fasádní a hmotové kompozice jako celku.
 • Item
  Mapová dokumentace historického vývoje obce Němšová
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Zajacová, Terézia; Ruda, Aleš; Andělová, Pavla
  Obsahom bakalárskej práce je analýza mapových podkladov mesta Nemšová. Bakalárska práca podrobne popisuje mapové podklady a ich obsah, ktorý je vhodný pre hodnotenie historického vývoja mesta. Dostupné mapové podklady znázorňujú územie mesta od obdobia vojenských mapovaní až po súčasnosť a zachytávajú rozmedzie približne 250 rokov. Popisujú sa kartografické vyjadrovacie metódy a metódy znázornenia obsahu topografickej mapy. Na základe týchto podkladov je vývoj mesta následne rekonštruovaný. Výsledkom bakalárskej práce je vyhotovenie prípadovej štúdie, ktorá hodnotí vývoj zástavby a vývoj využitia územia v meste Nemšová. Záverečná štúdia je podložená dostupnými zhotovenými mapovými podkladmi tabuľkami a grafmi.
 • Item
  Polyfunkční dům na Francouzské v Brně
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Vrtílek, Osvald; Májek, Jan; Kolář, Radim; Krejsová, Aneta
  Bakalářská práce vychází z architektonického návrhu v rámci ateliéru ve druhém ročníku bakalářského studia. Jejím cílem bylo navrhnout bytový dům s přidruženou funkcí dle vlastního výběru. V návrhu se tedy nachází lukrativní, univerzální administrativní prostory - jsou umístěny ve 2NP a 3NP a jsou vzájemně propojeny samostatným schodištěm a kancelářským prostorem se světlou výškou přes obě podlaží. V dalších nadzemních podlažích se nacházejí dvě samostatné bytové jednotky. První obsahuje dvě ložnice a prostornou společenskou místnost. Druhý byt je mezonetový, má tři ložnice a celkově disponuje prostornějšími místnostmi. Každý z bytů má svůj sklepní prostor v podzemí. Místo stavby se nachází v centru Brna na ulici Francouzská, která navazuje na ulici Milady Horákové. Na místě se současně nachází jednopodlažní objekt, který nahradil původní bytový dům a v ulici díky tomu vznikla proluka mezi ostatními vícepodlažními domy. Návrh se snaží svojí formou dodržet zásady okolní zástavby nejen venkovními prostory pro jednotlivé byty, ale také návaznost na odskok uliční čáry – na ten reaguje dům svojí formou jak z ulice, tak ze zahrady.
 • Item
  Posouzení vodního díla Rouchovany za povodní
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Vrátil, Jan; Jandora, Jan; Jobánek, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením vodního díla Rouchovany za povodní. Součástí posudku je provedení kontrolních výpočtů a následné vyhodnocení bezpečné výšky hladiny v nádrži. V závěru práce jsou navrženy doporučené opravy současného stavu vodního díla Rouchovany.
 • Item
  Malý bytový dům
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Šimek, Jan; Utíkalová, Ivana; Šoulová, Eva
  ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je návrh a zpracování projektové dokumentace bytového domu v Jihlavě. Jedná se o částečně podsklepený, samostatně stojící objekt se čtyřmi nadzemními podlažími, v nichž je řešeno 10 bytových jednotek s různou velikostí a dispozicí (z toho 2 bezbariérové). Konstrukční systém je navržen jako zděný z cihelných prvků stavebního systému Heluz. Vodorovná konstrukce stropů je navržena ze stropních panelů Spiroll. Objekt je zastřešen plochou střechou. Součástí projektové dokumentace je základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky.