Zabezpečení VoIP telefonie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Internetová telefonie se dnes stává stále oblíbenější alternativou klasické telefonní služby. Důvodem může být její cena a také dostupnost. S oblíbeností rostou ale také rizika případného zneužití přenášených informací. Způsobů, jak zabezpečit VoIP komunikaci, se nabízí několik. Tato práce je věnována především jednomu, kterým je využití Secure RTP. Bude provedena jeho implementace do softwarové telefonní ústředny Asterisk a ověřena funkčnost zkušebními hovory i analýzou siťového provozu.
Internet telephony becomes still more popular option to common telephone service. Reason may be it's price as well as availability. With growing popularity grows the risk of unauthorized use of transferred data too. There are several ways to secure VoIP communication. This bachelor's thesis talk about one of many, which is use of Secure RTP. There will be made it's implementation in the software telephone exchange Asterisk and tested functionality by trial talks and analysis of network traffic as well.
Description
Citation
ČERNÝ, M. Zabezpečení VoIP telefonie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) Ing. Martin Vondra, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Martin Plšek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kovář, Ph.D. (člen) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
1. Myslíte si, že ústředna Asterisk je vhodná i pro menší operátory? Uveďte důvody opodstatňující vaši odpověď. 2. Mohu šifrovat i signalizační zprávy SIP?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO