Analýza chování realtime Linux OS pro moduly ARM

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce rozebírá příčiny vzniku zpoždění při použití operačního systému GNU/Linux. Popisuje několik zvolených typů analýzy, které pak implementujeme pomocí programovacího jazyka C. Samotné měření je realizováno na kitu s mikroprocesorem OMAP3530 a jádrem Linux.
The thesis analyzes the causes of delays when using the operating system GNU/Linux. It describes a few selected types of analysis, which then implemented using the C programming language. Itself measurement is made on the kit with OMAP3530 microprocessor and the Linux kernel.
Description
Citation
KRAJÍČEK, P. Analýza chování realtime Linux OS pro moduly ARM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen) Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (člen) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-08-28
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO