Bydlení v soudobém městě - architektonicko urbanistická studie využití Kohnovy cihelny v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce se zabývá areálem bývalé Kohnovy cihelny v Brně-Štýřicích. Urbanisticko architektonická studie má za cíl nalézt odpovídající formu bydlení pro toto území se zaměřením na detailnější řešení vybraného bloku. Navazuje na předdiplomní projekt, jehož předmětem byla analýza území a základní urbanistický návrh v širším kontextu. Záměrem studie bylo zapojení areálu do fungující městské struktury s ohledem na specifika území i na pravděpodobný budoucí rozvoj lokality Červeného kopce. Důležitým prvkem navrženého urbanistického celku je jeho rozmanitost ve smyslu funkcí i zacílení na širokou škálu věkové struktury obyvatelstva a různých sociálních skupin. Urbanistická studie podporuje polyfunkčnost jako významný faktor ovlivňující kvalitní bydlení v soudobém městě. Nosným tématem zůstává bydlení. Územní celek nabízí bydlení pro studenty, možnost výstavby standartních bytů, bydlení pro seniory i bydlení ve vyšším standardu. Cílem studie vybraného bloku bylo konkretizovat danou představu o způsobu výstavby. Nad rámec pouhé aplikace běžné současné bytové výstavby si klade tato studie za cíl prokázat možnou jinou fungující formu bydlení odpovídající daným podmínkám geografickým i ekonomickým. Hledá odpověď na otázku osoby investora stavby i jejího uživatele, připouští jejich spojení do jedné osoby. Chce uspokojit požadavky a představy o kvalitním bydlení současnosti, aniž by se odtrhla od reality současného stavu na trhu s nemovitostmi. Využívá potenciál území v blízkosti samotného centra Brna i fakt, že není součástí jeho kompaktní husté zástavby. Spojuje všechny tyto faktory v konceptu viladomu kombinujícího bydlení v bytovém a rodinném domě. Každý viladům má asi čtyři bytové jednotky o různé velikosti podlažní plochy a počtu obytných místností, od jednopokojového bytu až po luxusní mezonetový byt. Hlavní zásadou viladomu je maximální míra zachování výhod bydlení v rodinném domě, tedy soukromý vstup, garážové stání, stání na pozemku, úložné prostory a v neposlední řadě rozšíření užitkové plochy z interiéru do exteriéru, prvek, který výrazně zvyšuje atraktivitu jednotlivých bytů.
The subject matter of the master’s thesis is the compound of former Kohn's brickyard which is located in the cadastral of Brno-Štýřice. The aim of this urban and architecture project is to find the form of living suited to this area with detail study of one of the blocks. It picks up the threads of project of the preceding term about analysing of the area and its urban design in the broad context. The intention of the urban redevelopment is to connect this area with the live structure of the city keeping the specific of this locating and the future development of the neighbourhood in mind. The proposal promotes mixed-use development as an important element of the high-quality living in the city and as a sustainable form of development. The topic of the living remains as a basic topic of this urban design. New proposal provides living for the students, residence for seniors, housing in standard form and the high-end housing as well. The aim of the detail urban and architecture study is to specify the idea of the development. It is not only about application of ordinary development of nowadays. This project wants to show another possible form of living according to the geographical and economics conditions. It finds the answer to the questions who could be the investor of the development and who would be the resident. The concept admits possibility of the one person as an investor and resident at the same time. The result wants to meet the requirements and ideas of a living of nowadays and respect the economic situation as well. The suggest development profits from the location near the centre of the Brno city and it will make the most of the fact that it is not part of the density housing development of the downtown. The proposal contains all of the mention factors into the concept of ‘villahouse‘. Each of the villahouse will consists of four dwelling of the different size and number of rooms from the small one with one single room to the high-end duplex apartment. The principal feature of the villahouse is to keep advantage of the family house as much as possible. It means that each of the flat has own private enter space, garage and parking space on the own estate, storage spaces and the extension of the interior spaces to the exterior as an element which make the attractiveness of the flat stronger.
Description
Citation
VINOHRADSKÁ, H. Bydlení v soudobém městě - architektonicko urbanistická studie využití Kohnovy cihelny v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc.Ing.arch. Juraj Koban (předseda) doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. (člen) prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. (člen) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen) Ing. arch. František Šmédek (člen)
Date of acceptance
2012-05-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO