Zásuvný modul pro prostředí Eclipse

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce má za cíl vytvoření nového zásuvného modulu na základě Dynamic Language Toolkit (DLTK), do vývojového prostředí Eclipse. Teoretická část této práce se zabývá architekturou vývojového prostředí Eclipse a vysvětluje možnost jeho rozšíření o vlastní zásuvné moduly, zejména pro podporu skriptovacího jazyku Octave. Praktická část práce popisuje vytvoření nového zásuvného modulu pro prostředí Eclipse, jeho nasazení a aktivace.
This bachelor’s thesis has a goal to design a new DLTK-based (Dynamic Languages Toolkit) plug-in for the Eclipse development environment. Theoretical part of the thesis engages on the architecture of the Eclipse and describes the possibility of its extension through its own plug-ins, particularly for support of the Octave script language. Practical part of the thesis describes the creation of new plug-in for the Eclipse development environment, it’s integration and activation.
Description
Citation
ZAYTSEV, V. Zásuvný modul pro prostředí Eclipse [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Martin Štůsek (člen) Ing. Ondřej Šmirg, Ph.D. (člen) Ing. Jan Karásek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student neobhájil bakalářskou práci a neodpověděl dostatečně na otázky členů komise a oponenta. Vysvětlete funkčnost implementovaného programu - ukažte funční skripty a výsledky zpracování.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO