Příprava epoxidových izolačních hmot plněných nanočásticemi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předpokládaná bakalářská práce se zabývá přípravou epoxidových izolačních hmot plněných nanočásticemi a jejími elektrickými vlastnostmi. Experimentální vzorky jsou vyrobeny z epoxidové pryskyřice jako matrice a nanočásticemi oxidů titaničitého (TiO2) jako nanoplniva v 0.5, 1 a 3 procentním plnění. Na vzorcích nanokompozitů jsou měřeny teplotní závislosti vnitřní rezistivity, relativní permitivity a ztrátového činitele. Je pojednáno o vlivu plniva na výsledné elektrické vlastnosti použitého polymeru.
The present thesis deals with the preparation of epoxy insulating materials filled with nanoparticles and its electrical properties. Experimental samples are made of epoxy resin as a matrix and titanium dioxide nanoparticles (TiO2) as nanofillers in 0.5, 1 and 3 percent filling. Temperature dependencies of internal resistivity, relative permittivity and loss factor are measured on nanocomposite samples. The influence of the filler on the resulting electrical properties of the polymer used is discussed.
Description
Citation
MOCKOVČIAK, K. Příprava epoxidových izolačních hmot plněných nanočásticemi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) Ing. Martin Adámek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Tomáš Kazda, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Chladil, Ph.D. (člen) Ing. Kristýna Jandová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO