Návrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro firmu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na návrh fotovoltaického systému pro firmu. V první části je rozebrána problematika výroby elektrické energie ze Slunce. Popsány jsou technologie výroby fotovoltaických článků a technologie jednotlivých komponent fotovoltaického systému. Dále jsou popsány koncepce fotovoltaických systémů a typy zapojení těchto systémů do distribuční sítě. Také je popsána legislativa ČR, recyklace a bezpečnost v oboru fotovoltaiky. V praktické části bakalářské práce je vytvořena fotovoltaická elektrárna umístěná na střeše budovy. Jsou popsány výsledky simulace fotovoltaického systému vytvořeného v návrhovém programu PVSOL.
The bachelor thesis is focused on design of the photovoltaic system for the company. The first part describes electricity production from the sun. There are described technologies of production of photovoltaic cells and technology of individual component of photovoltaic system. Furthermore, the concepts of photovoltaic systems and types of connections of these systems to the distribution network are described. Also the Czech legislation, recycling and safety in the field of photovoltaics are described. In the practical part of the thesis is created photovoltaic power station located on the roof of the building. Results of simulation of photovoltaic system created in PVSOL design program are described.
Description
Citation
ŠMATLO, F. Návrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro firmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky k obhajobě: 1. Doporučil byste realizaci, pokud by na projekt nebyla poskytnuta dotace?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO