Mikrokontrolérem řízený laboratorní zdroj

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá rozdělením a rešerší stejnosměrných zdrojů napětí. Popisuje jak zapojení zdrojů lineárních, tak zapojení zdrojů spínaných. Dále je blíže popsán 8bitový mikrokontrolér ATmega16 z rodiny mikrokontrolérů AVR firmy ATMEL. Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh laboratorního zdroje 30V / 3A, který je v topologii spínané předregulace. Měření a zobrazování hodnot na displeji zajišťuje mikrokontrolér ATmega16.
This bachelor thesis deals with the divison and research of DC voltage sources. It also describes how linear and switch mode power supply works. The 8-bit ATmega16 microcontroller from the ATMEL family of AVR microcontrollers is further described. Part of this bachelor thesis is the desing of the laboratory power supply source 30V / 3A, which is in the topology of switched pre-regulation. The ATmega 16 microcontroller provides measurement and displaying values on the display.
Description
Citation
SPÁČIL, P. Mikrokontrolérem řízený laboratorní zdroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Imrich Gablech, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radovan Novotný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student představil komisi svou bakalářskou práci. Na konci své práce student zodpověděl otázky položené oponentem práce. Komise se dotázala studenta na otázky týkající se jeho práce, na které student né zcela dokázal odpovědět. Při diskuzi mezi členy komise a studentem, se student snažil odpovídat na otázky komise, avšak v některých částech si nebyl jist, hlavně v popisu vlastního zapojení, které použil v práci. Komise se ptala na důvod některých součástek použitých ve schématu, to však student nedokázal plně odůvodnit. Komise dále měla výhrady k neuvedené přesnosti měřících přístrojů. Při otázce předsedy, jestli student simuloval obvod, tak mu student odpověděl, že simulace nebyla provedena a zapojení bylo převzato z katalogového listu. K této části měla komise výhrady, že student měl vytvořit alespoň nějaké simulace obvodu, případně další testování zařízení. Taktéž komise měla výhrady k samotné rešerši návrhu, kde jsou uvedeny pouze 2 odkazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO