Elektrochemické vlastnosti záporné elektrody tvořené přírodním a expandovaných grafitem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou lítiových akumulátorov z pohľadu konštrukcie, princípu a použitia. Teoretická časť práce sa zameriava sa na štúdium materiálov na výrobu záporných elektród, zvlášť na prírodný a expandovaný grafit. Objasňuje princíp a konštrukciu lítiového akumulátora a jeho elektrochemické procesy. Praktická časť sa zaoberá výrobou záporných elektród z prírodného a expandovaného grafitu a merania ich kapacitných a prúdových charakteristík. Cieľom práce je vyhodnotenie ich elektrochemických vlastností. V závere sa nachádza zhodnotenie oboch materiálov na základe nameraných dát a ich následne porovnanie.
This bachelor thesis deals with lithium-ion accumulators from the prespective of its structure, operation and using. It studies anode materials, focusing on natural and expanded graphite. Explains operation and structure of lithium-ion accumulator. The second part of thesis aims on manufacturing of anode electrodes of natural and expanded graphite. Deals with their measurement of its current a capacity rating. The aim of the thesis is how characteristic of accumulator depends on features of anode materials. In conclusion is sum up and comparation both materials on base of their measurement.
Description
Citation
PRIŠČÁK, J. Elektrochemické vlastnosti záporné elektrody tvořené přírodním a expandovaných grafitem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) Ing. Martin Adámek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Tomáš Kazda, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Chladil, Ph.D. (člen) Ing. Kristýna Jandová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO