Webový řídicí systém pro textilní stroj

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato praca sa venuje navrhu a implementacii webovej riadiacej aplikacie pre textilny stroj. Ta pozostava z HMI aplikacie postavenej na frameworku VueJS a Electron, ktora komunikuje s B&R PLC pomocou OPC UA protokolu. Pre programovanie a spravu vy- roby vyuziva MES microservice na baze weboveho realtime API. Nasledne sa zaobera nasadenim danej aplikacie na Linux stanicu s kiosk konfiguraciou. Cely stack je implemen- tovany pomocu programovacieho jazyka JavaScript a vyhradne open-source softverovych prostriedkov.
This thesis deals with the design and implementation of web control application for textile machine. It consists of an HMI application based on the VueJS and Electron frameworks which communicates with the B&R PLC using the OPC UA protocol. For programming and production management uses MES microservice based on web realtime API. After it deals with deploying the application to a Linux station with kiosk configuration. The whole stack is implemented using JavaScript programming language and open-source software resources exclusively.
Description
Citation
BALÁZSY, F. Webový řídicí systém pro textilní stroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Petr Málek, CSc. (člen) Ing. Jan Pásek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Reagoval na všechny dotazy komise i na připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO