Softwarový interface pro práci s databázovými soubory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá způsebem jak přistupovat k databázovým souborům s příponou (*.shk), (*.sin) a (*.rau) postavené na základu Microsoft Acces 2.0. Dokumentací těchto souborů a vytvoření softwarového interfacu. Interface vytvoří dané typy databázových souborů. Nahraje do databázových souborů nastavení pro měření na zařízením od firmy RMS. Po měření vytáhne z databáze data, která se můžou pak dále vyhodnocovat.
The bachelor thesis deals with the way how to access database files with the extension (* .shk), (* .sin) and (* .rau) based on Microsoft Acces 2.0. Document these files and create a software interface. The interface creates the given types of database files. Uploads measurement settings to RMS device measurement files. After the measurement, it extracts data from the database, which can then be further evaluated.
Description
Citation
NOVÁK, A. Softwarový interface pro práci s databázovými soubory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. Přesto v rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO