Automatická kontrola odporové a kapacitní dekády v kalibrátoru 9010

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá kontrolou automatizované kalibrace odporové a kapacitní dekády kalibrátoru 9010. Teoretická část se zabývá průzkumem předpokládaných specifikací dekád, jejich komunikačních příkazů a metodami pro stanovaní parametrů dekád. Součástí teoretické částí je představení programu Caliber a komunikačních rozhraní pro komunikaci s multifunkčním kalibrátorem 9010. Praktická část se zabývá vytvořením samotné procedury, jejíž součástí je tvorba karty přístroje 9010 a stanovaní kontrolních bodů pro kalibraci. Na konci je provedeno měření se zhodnocením výsledků a popisem úprav pro dosažení co nejlepších výsledků.
Goal of this bachelor thesis is checking of automated calibration of resistive and capacitive decade of calibrator 9010. In the theoretical part is described a research of assumed specifications of decades, their communication and methods how to set parameters of decades. In the theoretical part is also a description of program Caliber and communication interface with multifunctional calibrator 9010. The practical part includes creations of methods in which is described creation of card of device 9010 and setting up a control points for calibration. At the end of the thesis is discussed the measurement and its results with description how to get the best results.
Description
Citation
MIČULKA, M. Automatická kontrola odporové a kapacitní dekády v kalibrátoru 9010 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Jura, CSc. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Reagoval na všechny dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO