Mobilní aplikace pro konfiguraci lokátoru v lokalizačním systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je návrh a realizace mobilní aplikace spolupracující s bezdrátovým lokátorem. Jejím účelem je zjištění informací o zařízení a jeho aktuálním nastavení, případná změna konfigurace, a to jak v zapnutém či vypnutém stavu, dokonce i bez jakéhokoliv napájení. Toto umožňuje použitá moderní technologie bezdrátové komunikace na krátké vzdálenosti – NFC. V případě potřeby je možné z prostředí aplikace provést také nahrání nového firmwaru, k jehož přenosu je využita bezdrátová technologie Bluetooth. Obě tyto technologie jsou popsány v teoretické části této práce. Následuje popis nezbytných částí lokátoru a samotné aplikace pro mobilní systém Android realizované v jazyce Java.
The aim of this thesis is the design and realization of mobile application cooperating with wireless locator. Its purpose is providing information about the device and its current configuration or changing that configuration in on or off state, even without any power supply. This is possible by thanks to the usage of modern short distance wireless technology – NFC. In case of need, it’s possible to perform firmware updates over the Bluetooth 5.0 technology. Both technologies are described in theoretical part of this thesis, followed by necessary parts of locator and realization of that application written in Java language for the Android operation system.
Description
Citation
CHARVÁT, J. Mobilní aplikace pro konfiguraci lokátoru v lokalizačním systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Otázky k obhajobě: Vlastnosti antény a komunikace pomocí bluetooth. Student obhájil bakalářskou práci. Reagoval na všechny dotazy komise i na připomínky oponenta
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO