Inovativní metody hodnocení podání barev LED světelných zdrojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání metodiky výpočtu ukazatelů podání barev, jelikož pro moderní světelné zdroje, založené na technologii LED, je tradiční index podání barev CRI Ra nedostačující. Práce nejdříve přibližuje možné principy vzniku viditelného světla, jeho definici, a následně pokračuje popisem fotometrických jednotek a barevných prostorů CIE. Hlavní částí práce je popis spektroradiometrů, jakožto přístrojů používaných pro určení daných ukazatelů, a především postup výpočtu indexů podání barev, jak podle původní normy CIE 013.3-1995, tak podle novějších metodik CQS, IES TM-30-15 a CIE 224:2017. V další kapitole jsou pak tyto indexy vypočítány pro vybrané světelné zdroje a tyto výsledky následně zhodnoceny.
This bachelor thesis is aimed to compare different methodologies of calculating color rendering indicators, because for modern light sources based on LED the traditional color rendering index Ra might be insufficient. The first part of this paper is based on explaining the basics, such as different methods of producing visible light, photometric quantities, or various CIE color spaces. The second and main part revolves around description of spectroradiometers, and calculation procedures for calculating color rendering indicators according to CIE 013.3-1995, CQS, IES TM-30-15, and CIE 224:2017. In the next chapter the mentioned indexes are then calculated for a given sample of light sources, and the results are subsequently evaluated.
Description
Citation
NOVÁK, F. Inovativní metody hodnocení podání barev LED světelných zdrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student prezentoval komisi řešení a výsledky své bakalářské práce Inovativní metody hodnocení podání barev LED světelných zdrojů. Vedoucí práce Ing. Motyčka a oponent Ing. Škoda seznámili komisi se zněním posudků. Otázky oponenta student správně zodpověděl. Doplňující dotaz na technologii RGBA položil doc. Baxant, student samostatně správně odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO