Vlnovodová štěrbinová anténa pro pásmo 10.5 GHz integrovaná v textilním substrátu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem vlnovodové štěrbinové antény pro frekvenci 10,5 GHz integrované v textilním substrátu. První část obsahuje obecnou teorii přenosových vedení. Ve druhé části je popsán návrh klasické vlnovodné štěrbinové antény. Třetí část obsahuje postup návrhu štěrbinové antény typu SIW a čtvrtá část popisuje návrh anténní řady 3x2 integrované do textilie o tloušťce 3,4 mm a relativní permitivitě r = 1,2 s požadavky na větší šířku hlavního laloku a potlačení postranních laloků. Poslední část shrnuje dosažené výsledky.
Bachelor thesis deals with the design of waveguide slot antenna for the 10,5 GHz frequency integrated in the textile substrate. The first part contains a general theory of transmission lines. The second part describes the design of a waveguide slot antenna. The third part contains procedures for designing a SIW slot antenna and the fourth part describes the design of 3x2 antenna array that is integrated into 3,4 mm thick textile with relative permittivity r = 1,2 with greater main lobe width requirements and side lobe suppression. The last part summarizes the results.
Description
Citation
SEKANINA, J. Vlnovodová štěrbinová anténa pro pásmo 10.5 GHz integrovaná v textilním substrátu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (předseda) doc. Ing. Lucie Hudcová, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. (člen) prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Roman Šotner, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Páta Petr, Ph.D. (člen) Ing. Josef Vochyán, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Čtení posudků vedoucího a oponenta. Student následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta a na dotazy členů komise. Otázka oponenta: Definujte prosím veličinu „Přizpůsobený zisk“. Student definuje zmíněnou veličinu. prof. Raida: Princip detekce, Kde by byla umístěna anténa? Volba rozmístění štěrbin. Student postupně popisuje řešení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO