Potlačení postranních laloků anténní řady pomoci nerovnoměrného rozložení výkonu na elementech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom anténneho poľa štyroch antén. V prvej časti je zhrnutá teória návrhu flíčkovej antény a mikropáskového deliča s rovnomerným a nerovnomerným delením výkonu na elementoch. V druhej časti sa nachádzajú výpočty potrebné k návrhu antény a oboch polí. Tretia časť obsahuje vytvorenie a optimalizáciu jednotlivých modelov, ich simulácie a následne zhodnotenie výsledkov. Vo štvrtej časti sú zhrnuté odmerané výsledky a taktiež fotodokumentácia vyrobených štruktúr. Zhrnutie celej práce a jej výstupy sú zhodnotené v poslednej časti.
This bachelor thesis is focused on the design of an antenna array with four patch antennas. In the first part, the theory of a microstrip antenna and power divider with equal and unequal power distribution on elements design are summarized. In the second part, calculations necessary for the design of the antenna and both arrays are found. The third part contains modeling, optimizations and simulation results of the individual models and consequently the assessment of the results. A summarization of the measured results as well as photo documentation of the produced structures are in the fourth part. Conclusion of the entire work and its results are deliberated in last part.
Description
Citation
SALOKA, S. Potlačení postranních laloků anténní řady pomoci nerovnoměrného rozložení výkonu na elementech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (člen) prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (člen) doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Josef Dobeš, CSc. (člen) Ing. Ivo Veřtát, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dorazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO