Návrh a realizace audio výkonového zesilovače ve spínané třídě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá návrhom audio zesilovač triedy D s výkonom 2x100W. Výkonový stupeň je riešený pomocou integrovaného obvodu TAS5630B od firmy Texas Instruments, korekčný predzosilovač je riadený štyroma potenciometrami, ovládaný integrovaným obvodom TDA1524A. Zdroj je v spínanej podobe riadený obvodom TOP261EN. Celé zariadenie je inštalované do prístrojovej skrine s grafickým zobrazením a ovládacími prvkami.
This bachelor thesis describes design of audio amplifier of class D with power 2x100W. Power part is designed with integrated circuit TAS5630B made by Texas Instruments and correction preampifier unit is regulated by four potentiometers , controled by integrated circuit TDA1524A. Switching supply is regulated by circuit TOP261EN. Whole device is installed in device box with graphic display and control components.
Description
Citation
LEVOCKÝ, K. Návrh a realizace audio výkonového zesilovače ve spínané třídě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (předseda) prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (místopředseda) prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (člen) prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Pítra, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dorazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO