Prediktivní údržba u automatizovaných montážních strojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou analýzy dat získaných z automatizovaných montážních strojů a jejich rychlým a přehledným zobrazením ve formátu vhodném pro jednotlivé koncové uživatele. Součástí této práce je také srovnání webových frameworků, návrh struktury databáze a následného softwarového řešení. Data jsou načítána pomocí implementovaného modulu programovacího jazyka. Dále jsou analyzována a zobrazována uživateli prostřednictvím webové aplikace, ke které mohou mít uživatelé přístup z kteréhokoli zařízení připojeného k firemní síti.
This thesis deals with data analysis. Data obtained from automated assembly machines and their quick and well-arranged displaying in a format suitable for individual end users. In the thesis web frameworks are compared and database structure as well as final software solution is proposed. The data is loaded using the implemented programming language module. The data is further analyzed and displayed to a user through a web-based application accessible to end user from every device connected to the corporate network.
Description
Citation
JANÍK, V. Prediktivní údržba u automatizovaných montážních strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Martin Štůsek (člen) Ing. Ondřej Šmirg, Ph.D. (člen) Ing. Jan Karásek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Vyjmenujte problémy, které uvádíte, že vám znemožnily úplnou implementaci zadání práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO