Model energetického systému s vodíkovou akumulací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce, je vytvoření modelu akumulace vodíku v open source programu Open Modelica. Práce obsahuje celkový návrh jednotlivých dílčích částí systému, zdroje výkonu, elektrolyzéru, nádrže, bloku metanizace a teoretické podklady k jejich vytvoření.
The objective of this thesis is creation of power system model with hydrogen storage in open source program Open Modelica. Thesis contain’s whole design of each part of the system, power source, electrolyser, tank, block of methanation and theoretical basis for they creation.
Description
Citation
VÁVRA, R. Model energetického systému s vodíkovou akumulací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Anton Beláň, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Student seznámil zkušební komisi s problematikou a výsledky své bakalářské práce. Student prezentoval plynule. Vedoucí práce Dr. Radil přečetl posudky vedoucího a oponenta. Následně přečetl vedoucí práce otázky oponenta. Student odpověděl na otázky plynule a srozumitelně. K odpovědi na třetí otázku měl Dr. Radil drobné výhrady. Diskuzi zahájil Dr. Radil, student odpověděl pohotově a správně. Doplňující otázky položil Dr. Ptáček. Student odpověděl správně. Dr. Ptáček měl drobné výhrady ke zvoleným parametrům modelu. Následující otázku položila doc. Lázničková. Student odpověděl s mírným zaváháním Další otázku položila doc. Orságová. Student odpovídal pohotově.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO