Vyhledávač optimální cesty městské hromadné dopravy s architekturou klient-server

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem programu s architekturou klient-server pro hledání cesty v sítích městské hromadné dopravy. V rámci teoretického úvodu je popsán problém obchodního cestujícího a jsou zmíněny metody jeho řešení. Následuje teoretický návrh samotného programu. Další kapitola se věnuje konkrétně vybraným technologiím pro realizaci práce. Poslední pak už pojednává o samotné realizaci práce. Dosažené výsledky jsou pak hodnoceny v závěru.
This bachelor thesis deals with the design and implementation of a client-server based program for finding the optimal path in public transport networks. Theoretical basics describe the Traveling salesman problem and mention some methods for finding its solution. This chapter is followed by a theoretical design of the application itself. Next chapter describes chosen technologies to be used. The last chapter describes the realization of the application itself. Reached goals are described in the conclusion.
Description
Citation
BRÁT, D. Vyhledávač optimální cesty městské hromadné dopravy s architekturou klient-server [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Dvořák, Ph.D. (člen) Ing. Milan Čučka (člen) Ing. Ján Mucha, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky oponenta: V závěru práce uvádíte, že se podařilo nalézt pouze základní řešení vašeho problému, které je schopno najít nejkratší okruh procházející danými body pouze v případě, že mezi nimi existují přímá spojení. Znamená to tedy, že vaše aplikace není schopna nalézt spojení mezi 2 či více body, pokud je třeba během trasy přestupovat? Pokud je tomu tak, jaké jsou možnosti řešení? Podle Obr. 4.11 se zdá, že byla vyhledána okružní trasa se začátkem i koncem na Hlavním nádraží. Je možné hledat i pouze jednosměrné trasy? Pokud ano, jak je to v grafickém rozhraní odlišeno? Proč je u nalezené trasy (Obr. 4.11) zobrazena mezi-zastávka Muzeum, když počáteční (Hlavní nádraží) i koncová stanice (Chodov) leží na stejné lince metra C a tím pádem není nutné přestupovat? Otázka komise: Jaké jsou výhody vámi navržené aplikace například oproti IDOS.cz?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO