Optický vláknový přenosový systém

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce popisuje zpracování programu pro simulaci disperze v optické přenosové trase. Práce seznamuje s parametry přenosu optickým vláknem, jako útlum, rozptyl, disperze a šířka pásma. Podrobněji je rozepsána disperze, která je stěžejním parametrem této práce. V práci je taktéž zahrnuta charakteristika měření pomocí diagramu oka a~jeho analýza. Výsledná práce může kromě simulace disperze sloužit jako měřící zařízení pro reálné přenosové trasy.
Bachelor thesis deals with the program processing for the simulation of dispersion on the optical transmission. Parameters of optical fiber, such as attenuation, diffusion, dispersion, and bandwidth are described in the theoretical part. The main focus is on dispersion while being the key parameter of this work. In the practical part, the measurement characteristics of the eye diagram and its analysis are discussed. Simulator of dispersion can serve both for simulation as well as a measuring device for real transmission routes.
Description
Citation
HORSKÝ, T. Optický vláknový přenosový systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Uher, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Frolka (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky: Uveďte rozdíl mezi šířkou pásma a přenosouvou rychlostí. V práci uvádíte, že zapojení by se dalo využít nejen k simualci optického přenosové systému, ale i k měření optických tras. Jaké trasy a jaké parametry (hodnoty) by jste byl s navrženým zapojením schopen měřit? Zkuste lépe popsat tabulku v prezentaci na straně 6 ohledně parametrů oka.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO