2018

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 20
 • Item
  Strážce
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Mojsl, Nikola; Gabriel, Michal; Armutidis, Nikos
  Předkládaná diplomová práce se zabývá tvorbou figurální plastiky s názvem Strážce. Plastika je vytvořená z kovových dílů propletených do sebe, její výška je 187 centimetrů a váha 80 kilogramů. Plastika je určena pro instalaci v exteriéru i interiéru.
 • Item
  Papír
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Plášil, Ondřej; Tobola, Ondřej; Novotný, Martin
  Práce si klade za cíl vytvořit portfolio papírových výrobků s ohledem na stanovené etické zásady. Výsledné produkty musí mít vhodnou konstrukci optimalizovanou pro výrobní proces. Na základě změn prodeje v posledních dvou dekádách pak tato práce reviduje současnou tržní pozici papíru. Vedle toho v obecné rovině zkoumá neetickou komunikaci papírenských subjektů směrem ke koncovému zákazníkovi. Výsledkem této práce je škála produktů dvou zvolených základních typů - sešitu a fotoalba. Celkové výsledky mého snažení, včetně této práce pravděpodobně vyústí ve vytvoření nové, vlastní značky.
 • Item
  Reflexe prostoru
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Šrom, Samuel; Korbička, Pavel; František,, Dvořák
  Diplomová práce Reflexe prostoru si klade za cíl změnit úhel pohledu na eloxování materiálu a posunout tento čistě technologický proces do umělecké roviny. První část textu stručně shrnuje proces anodizace a hledá její projevy v kulturní sféře. Druhá textová část popisuje vlastní záměr a výsledky bádání v rámci technologických zkoušek, které jsou prezentovány v obrazové části dokumentu.
 • Item
  Popkulturní podoba neošamanismu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Nesládková, Tereza; Mikyta, Svätopluk; Koudelová, Šárka Basjuk
  Ústředním tématem mojí závěrečné diplomové práce je současná nenáboženská spiritualita. Zajímá mne souvztažnost obecné nálady v globalizované společnosti euroamerického světa a specifického způsobu zacházení se spiritualitou a mystikou. Vycházím z toho, že v důsledku všeobecně rozšířeného pocitu nejistoty je zásadním způsobem charakteristická touha po dosažení iluze pospolitosti a potřebou převyšujícího řádu. Určuje jí doba silně individualistická, doba přemíry podívaných, cynické lhostejnosti vůči realitě a iluzi. Je to doba, které chybí vize a kdy mají zboží i mezilidské vztahy krátkou životnost. Také formální podoba této neospirituality v kontextu popkultury má pro mne určující a výpovědní hodnotu.
 • Item
  Vazbení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Koniar, Martin; Rathouský, Luděk; Solčáni, Ján
  Moja diplomová práca je inštaláciou, využívajúcou niekoľko inštancií zariadenia, ktoré pomocou elektromagnetickej energie iniciuje rezonanciu strún. Tieto zariadenia spolu so strunami sú rozmiestnené po stene v kruhovom geometrickom obrazci. Inštalácia vytvára slučku na viacerých úrovniach. Okrem toho že sú struny rozmiestnené v kruhovom tvare, pozícia každej struny začína tam kde ďalšia končí, druhá menej nápadná slučka sa odohráva v elektromagnetickom zariadení ktoré struny rezonuje, čo robí pomocou spätnej väzby. Samotné struny obsahujú každý diel chromatcikej stupnice, ktorá sa stále opakuje, len o oktávu vyššie. Amplifikácia výsledného zvuku strún prebieha čisto akusticky, pomocou steny na ktorej je dielo nainštalované. Toto dielo sa vo svojej podstate zaoberá spiritualitou v hudbe, nie nutne v zmysle že by malo vytvárať spirituálny zážitok, ale skôr iba demonštrovať metafory, paralely, ktoré existujú medzi fyzickými aspektami tonálnej hudby a rôznymi náboženskými predstavami. Samotný symetrický tvar inštalácie odkazuje k religióznej a okultnej vizualite, postavenej napr. v kabale na Fibonacciho rade, ktorá je prítomná nielen rôzne v prírode (podľa tejto rady napríklad rastú žilky na listoch stromov), ale aj v tonálnom hudobnom systéme (s týmto konceptom pracovali už starovekí filozofi, viď. Platónova hudba sfér). Struny v tomto diele vytvárajú jednoliaty dlhý ťahavý zvuk (tkz.drone), ktorý je prirodzene zažitý ako zvuk evokujúci spiritualitu (najjednoznačnejšie sa to prejavuje pri meditácii budhistických mníchov). Tento zvuk v diele predstavuje stálosť a nemennosť, to že hrajú všetky chromatické stupne naraz predstavuje celistvosť (tento fakt môže vytvárať aj zaujímavé rezonancie vznikajúce medzi chromatickými stupňami), tj. nemenné zákony fyziky, alebo v náboženskom žargóne “božský zákon”. S náboženskými predstavami súvisí aj symbol slučky, ako večný návrat rovnakého, periodicita dejín. Struny sa dajú považovať zase za astrofyzický symbol. Všetko spomenuté sú však iba moje východiská, ktoré by nemali nejak jednoznačne determinovať divákovu recepciu diela. Cieľom práce je ponúknuť zážitok bez nutnosti uvedenia do kontextu.