2015

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 39
 • Item
  Červená královna
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Králík, Martin; Gabriel, Michal; Zálešák, Jan
  Červená královna je šachová figurka z příběhu Alenky v říši divů, která neustále běží, aby se udržela na místě, protože svět kolem ní je pořád v pohybu. Proto je symbolem evoluční teorie, o nutnosti inovace a věčném útěku před konkurenty. Závod červené královny je ztvárněn do podoby miniaturní civilizace, nebo spíše jednoho rostoucího superorganismu, který stále osciluje mezi digitálním a hmotným světem. Hlavní vědomí tohoto uskupení je černý majestátně působící server, který svým výpočetním výkonem a energií zásobuje všechny k němu připojené tiskárny. Ty jsou navržené přímo pro tento účel, jako abstrakce robotického průmyslu, s důrazem na funkčně estetickou formu, v oranžovožluté barvě těžkých pracovních strojů. Nejpodstatnější a zároveň nejpočetnější částí tohoto systému jsou však entity které tiskárny zhmotňují. Jsou vytvořeny podle předobrazu živého tvora z tohoto světa, však generované počítačem na základě jedinečného kódu, jenž je výsledkem výpočtu evoluční rekombinace, kterou zpracovává server v závislosti na reakcích vnějších pozorovatelů na již vytvořené objekty. Smyslem každé entity je tedy upoutat pozornost. Čím více, tím větší má šanci na pokračování svého kódu v budoucích generacích.
 • Item
  Zenith House
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Roudnická, Michaela; Houser, Milan; Zálešák, Jan
  Diplomová práce Zenith House se snaží najít a zmapovat pozici figurální malby na poli současného umění. Skrze průzkum prací současných malířů, kteří využívají historických vlivů a kompozic polemizuje o vývoji skladby obrazu, dotýká se fenoménu portrétu a současného trendu řemeslného de-skillingu.
 • Item
  Jednotné grafické a technické řešení tiskových a elektronických výstupů z grantových projektů VUT
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Kalinová, Nikola; Macháček, Mikuláš; Hanzalová, Markéta
  Aplikace Alenka má podtitul Aplikace lámající elegantně nahrané knihy automaticky. Myslím, že tento podtitul, kde každé slovo začíná na písmenko ze jména Alenka, vyjadřuje funkci aplikace naprosto jednoznačně :) Zkuste to s ní i vy. Pokud se rozhodnete Alenku použít, tak se všechno potřebné v průběhu dozvíte. Alenka je vlastně taková sympatická asistentka, která se vám bude snažit se vším pomoci. Jednoduchými radami vás dovede až na konec procesu. Provede vás pěti kroky – jen zadáte pár údajů, nahrajete text, v podobě, jak jste ho napsali (třeba ve Wordu) a na konci si můžete stáhnout naformátovanou publikaci připravenou k tisku. Aplikace všechno naformátuje automaticky za vás. Nepotřebujete žádného grafika, ani žádný placený grafický software. Časová náročnost je cca 30 minut. Aplikace běží na webu, takže není nutná ani žádná instalace.
 • Item
  Uvnitř okolí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Ryneš, Zdeněk; Klímová, Barbora; Vojtěchovský, Miloš
  Tématem diplomové práce je podoba vlastního osobního prostoru, který konfrontuji s vizualitou scén používaných v kinematografii. Jde o propojování existujícího a fiktivního (iluzivního) prostředí. Filmový prostor chápu jako ilustraci jeho fyzického ekvivalentu. V existujících filmech vyhledávám scény, které mapují interiéry prostředí, ve kterých se film odehrává. Z těchto scén přebírám pohyb kamery, způsob nahlížení na bezprostřední okolí, který opakuji v prostoru soukromého bytu. Struktura scénáře vychází z dispozic bytu, kde žiji. Výsledné dvoukanálové video vede diváka dvěma úrovněmi prostoru současně.
 • Item
  FaVU 2016
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Konvica, Jakub; Kögler, Žaneta; Kořínková, Jana
  Diplomová práce s názvem FaVU 2016 se zabývá způsoby prezentace Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Výsledkem je teoretický návrh prezentace FaVU. Klade si za cíl otevřít diskuzi s vedením školy a jejími pedagogy. Část návrhu jsem ve spolupráci s fakultou realizoval. Práce se pohybuje na pomezí studie, analýzy, realizovaného návrhu a názoru. Obsahuje konkrétní aplikace ve formě akcí, řešení vizuální identity, marketingu a způsobů propagace.