2012

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 30
 • Item
  Na čekanou, Poslední leč
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Volková, Klára; Klodová, Lenka; Zet, Martin
  Anotace 1. Seznámení se s prostředím vesnických hřbitovů. 2. Sledování nejčastěji navštěvovaných hrobů. 3. Navázaní kontaktu s pozůstalými. 4. Seznámení se s osudem nebožtíků. 5. Práce s fotografiemi zapůjčených od pozůstalých. 6. Polemika nad intimitou a zevšeobecněním hřbitova jako místa posledního odpočinku a přípravy na zapomnění.
 • Item
  Interiérové osvětlení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Velehradský, Filip; Zdařil, Zdeněk; Rabl, Tomáš
  V závěrečné magisterské práci jsem se zabýval tvaroslovím interiérového osvětlení. Zvolil jsem kolekci stolní lampy, stojací lampy a závěsného lustru. Na základě studia historického vývoje svítidel, které jsem uplatnil ve své teoretické diplomové práci, jsem navrhl svítidla do současného interiéru a s použitím nových světelných zdrojů.
 • Item
  Filmová projekce v malbě
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Lorenz, Petr; Mikyta, Svätopluk; Sobotka, Jiří
  Filmová projekce v malbě Ve své teoretické práci Filmový storyboard a umělecké dílo jsem měl možnost připravit myšlenkový základ pro praktickou část diplomové práce. Inspirovalo mě mnoho autorů s rozdílnými přístupy k filmovému nazírání a filmovému záběru. Pro mě jako tvůrce bylo důležité pracovat s tím, co dobře znám. Zabýval jsem se otázkou, jestli může realita, která nás obklopuje, vypadat filmově, když ji namalujeme. Po předchozí zkušenosti nazírání na malbu, která čerpá z filmové kompozice a vypůjčování cizích námětů, jsem se rozhodl – stejně jako filmový režisér – vyhledávat kompozice, které je možné vidět v realitě kolem nás. V návaznosti na svoji bakalářskou práci, která byla čistě černobílým cyklem, jsem nyní zvolil barvu a tematicky jsem se vrátil k činnostem, jež předcházejí natočení filmu. Naše oko může fungovat jako filmová čočka. A zdánlivě obyčejná realita je pro mě záminkou k budování atmosféry filmového záběru. Po dlouhou dobu jsem u sebe nosil fotoaparát, který byl připravený k použití ve chvíli, kdy jsem objevil zajímavý prostor nebo situaci. Předlohy k malbám jsem přirozeně nacházel ve svých cestách po městě. Cíleně jsem vyhledával lokace, které by mohly být součástí imaginárního filmu. Pro mě je pod kompozicí slunečné ulice schovaný jiný pocit a něco nedořečeného, co přichází a funguje pod povrchem každého obrazu paralelně. Doufám, že propojením reality a osobní malby dojde k zesílení atmosféry jako přidané hodnoty. Název Filmová projekce v malbě odkazuje ke slovníku filmařů, kdy tvůrce pohlíží na okolí se zkušeností filmové kompozice. Ve své práci jsem chtěl spodobnit českou lokální, svébytnou atmosféru místa. V průběhu práce tak došlo ke změně oproti původnímu záměru, a to v tom, že jsou předlohy opravdu vlastní, nevypůjčené. Hrdinové obrazů jsou lidé každodennosti se svými osobními příběhy. Nicméně dochází k prolínání a spodobě s různými filmovými žánry. Například obraz s dělníky a pracovním strojem vykazuje kompoziční shodu se sci-fi filmem; světlo i námět připomínají něco, co jsme mohli už někdy vidět. Oproti malířům, kteří mají prostředky k rozsáhlým konstruovaným předlohám, jsem pracoval se záběrem, který je možno nalézt jen díky přesnému pozorování reality. Stavba předlohy a figurální stafáž, tedy herce scény, jsem si nemohl připravit předem. Počítal jsem s tím, že něco zajímavého fotoaparátem zachytím a připravená scéna se přede mnou objeví. Zásadní součástí procesu mé práce tedy bylo pozorování a snaha co nejvíce vystihnout genia loci.
 • Item
  Pomník hasičů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Krhánek, Adam; Gabriel, Michal; Sobotka, Jiří
  Figurální socha a 3d realtimová vizualizace.
 • Item
  Sběratel krystalů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Klicnarová, Dita; Artamonov, Vasil; Pěchouček, Michal
  V rámci diplomové práce s názvem Sběratel krystalů se zabývám fenoménem sběratelství, konkrétně krystalem jako předmětem imaginární sbírky. Výběr předmětu pozornosti podléhá subjektivní fascinaci, která je vlastní sběrateli. Sbírka samotná má však vždy stejně jako krystal zákonitou vnitřní strukturu. Smysl jednotlivých prvků je až v jejich existenci v rámci celku. Hlavními artefakty sbírky jsou malby na plátnech, přičemž závěsný obraz se zde stává stejně fetišizovaným artefaktem jako sbíraný krystal. Minerál jako hlavní artefakt podléhá hlubšímu zkoumání (pokusy o růstu krystalů, studie krystalů, věci, které mají určitou příbuznost s krystalem…).