Politika všedního dne

Abstract
Ve své diplomové práci Politika všedního dne zpracovávám podle mého názoru v současném uměleckém provozu nedostatečně řešené téma ekonomických vztahů a strukturální nerovnosti aktérů. Zaměřuji se na problematiku ekonomické situace studentek a studentů umění a jejich postavení v rámci univerzity technického směru s vysokými požadavky na výsledky a budoucí uplatnění měřitelné prestiží a lukrativností pracovní pozice. S vědomím vstupu na „tenký led“ jsem pro řešení tématu zvolila formu zařaditelnou do kolonky kolaborativní umění – a sice performativní ustavující schůzi subjektu, jehož agendou je hájit ekonomické zájmy studentů. Těžiště práce však nespočívá v náplni a praktickém fungování daného subjektu, má deklarativní funkci a institucionálně kritický charakter s cílem proniknout do struktury VUT. Nechci si vybírat mezi dvěma protipóly charakterizovanými na jedné straně estéty, kteří zarytě lpí na nedotknutelnosti autonomie umění a na straně druhé umělci-aktivisty, kteří odmítají jakékoliv estetické hodnocení své práce. Ostatně Claire Bishop považovala tuto optiku za lichý bod již v roce 2006 ve svém známém článku pro Artforum1. Nejde mi ani o nalezení kompromisu mezi uměním a aktivismem. V této práci zkoumám možnosti, jak z ustavující schůze určitého spolku vytvořit performativní uměleckou akci, která obstojí před uměleckou kritikou a zároveň si uchová své politické cíle tím, že po sobě zanechá funkční strukturu, kterou bude možné využít pro reálnou změnu stavu věcí.
In my diploma thesis called Everyday Politics I deal with the insufficiently solved topic of economic relations and structural inequalities of actors in contemporary art. I focus on the issue of economic situation of art students and their position within the university of technical direction with high demands on results and future use of measurable prestige and lucrative work position.
Description
Citation
ŠIMKOVÁ, B. Politika všedního dne [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (předseda) doc. MgA. Filip Cenek (člen) MgA. Ivars Gravlejs (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) Jiří Ptáček (člen) doc. akad. soch. Jiří Sobotka (člen) doc. MgA Aleksandra Vajd (člen)
Date of acceptance
Defence
Studentka zahajuje svoji obhajuje performancí- ustavující schůze spolku "Orgán". Komise je rozdělena na ženy a muže. Předseda komisi představuje. Studentka pokračuje v performanci schůze. Jiří Ptáček "narušil" jednání dotazem a reaguje studentka Gajdošová připraveným příspěvkem. Jiří Ptáček upřesňuje, že i přes ironii ve formě je akt založení spolku seriózní. Proběhne diskuze o vlkovi, vlkovi z Wall Street. Tomáš Javůrek a Martina Růžičková se dotazují, proč je spolek "ustavován" až v rámci obhajoby. Předseda komise poté ukončuje obhajobu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO